WORKSHOP VERBINDEND COMMUNICEREN (in samenwerking met Verzetsmuseum Zuid-Holland)

verzetsmuseum

Beter naar elkaar luisteren. Elkaar beter begrijpen.

 • Betere verbinding
 • Hogere productiviteit
 • Effectievere communicatie
 • Tevreden medewerkers
 • Voorkomen van conflicten

DUUR:
2 dagen
10.00 uur tot 17.30 uur

AANTAL DEELNEMERS:

maximum 10

PRIJS:
Workshops voor teams
Donatie: vanaf €5.000,-
Workshops voor executives
Donatie: vanaf €7.000,-

Instructeurs:

Martijn5
MARTIJN CEELEN
Trainer & oprichter
anja
ANJA NEKEMAN
Trainer & oprichter

Adres:

In company of op externe locatie   Google maps

Categorie:

ORGANISATIES

Beter naar elkaar luisteren. Elkaar beter begrijpen. Dialoog in plaats van debat. Het kan de productiviteit van je onderneming aanzienlijk verhogen. Het is echter ook broodnodig in de samenleving als geheel, want discriminatie, oorlog en misdaden tegen de menselijkheid zijn aan de orde van de dag.
Verzetsmuseum Zuid-Holland zet zich in voor meer verdraagzaamheid en respect voor elkaar in onze samenleving. Vitaliserend Communiceren draagt graag haar steentje hieraan bij. Wij bieden daarom, in samenwerking met Verzetsmuseum Zuid-Holland, jouw bedrijf een tweedaagse workshop ‘Verbindend Communiceren’ aan. Een interactieve workshop die praktische handvatten aanreikt voor de verbetering van de communicatie en daarmee voor de versterking van de organisatie. Immers, een betere communicatie leidt tot tevreden medewerkers en kan helpen conflicten te voorkomen. Bovendien steunen wij en jouw organisatie zo het mooie werk van Verzetsmuseum Zuid-Holland.

Meningsverschillen en de manier waarop daarover wordt gesproken, vormen vaak aanleiding voor conflicten binnen het bedrijf op zowel bestuurs- als projectniveau. Verbindend communiceren geeft deelnemers een tool in handen om in actie te komen bij dreigende conflicten.
De workshop is gericht op verbinding en resultaat, door te focussen op ieders behoefte: die van het individu, maar ook die van het team en de organisatie in haar geheel. Deelnemers leren met empathie naar elkaar te luisteren en heldere verzoeken te formuleren, waardoor ruimte ontstaat voor meer onderling begrip, openheid en effectiviteit in samenwerking. Wat leidt tot meer motivatie en betere prestaties.

 

Workshops voor teams

 • Intakegesprek met de teammanager
 • Workshop dag 1
  • Het model voor geweldloze communicatie
  • Versterking van de individuele communicatie in uitdagende situaties (resultaat bijvoorbeeld: in staat zijn verbinding te maken met de klant in lastige klantgesprekken).
 • Workshop dag 2
  • Teamversterking
  • Productieve interacties door de kracht van verbindende communicatie in samenwerking (resultaat bijvoorbeeld: effectievere besluitvorming, productiever vergaderen, collegiale feedback).

 

Workshop voor executives

 • Intakegesprek met de HR-manager of directeur
 • Workshop dag 1
 • Workshop dag 2
  • Teamversterking
  • Productieve interacties door de kracht van verbindende communicatie in samenwerking (resultaat bijvoorbeeld: effectievere besluitvorming, productiever vergaderen, collegiale feedback)

 

JOUW DONATIE:
Verzetsmuseum Zuid-Holland kan alleen voortbestaan als het zijn kosten kan dekken met opbrengsten die het grotendeels zelf moet genereren. De workshop Verbindend communiceren is een vernieuwende vorm van doneren van het bedrijfsleven aan het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Vitaliserend Communiceren steunt het museum door de workshops tegen sterk gereduceerd tarief aan te bieden. Het resterende bedrag komt het Verzetsmuseum Zuid-Holland als gift ten goede.
Het heeft museum de status ‘Culturele ANBI’ heeft, wat voor jouw organisatie ook aantrekkelijk is. Er geldt namelijk een extra giftenaftrek bij de belastingdienst.

 

LOCATIE:
De bedrijvenworkshops kunnen zowel in company gegeven worden of op een nader te bepalen externe locatie.

TOP